Rank Advancement

JUNE 2019 E. EXCEL Distributor Rank Advancement

RA_dividers4.jpg

Xiu Yan Zhu

Fresh Meadows, NY

RA_dividers2.jpg
 

Lirong He

Flushing, NY

Tony Chan

Burnaby, BC

 
RA_dividers3.jpg
 

Donghong Wu

Fiona Lam

Hai Lin

Jiahua Chen

Sam Wong

Shu Lin

Xiaoli Wang

Xue M. Zheng

Yanhong Cai

Yin Lu

 
RA_dividers.jpg
 

Allan Wong

Amy Pang

Chooi Khum Leong

Colin Chan

Fulian Lu

Hsueh Feng Yu

Janice Lyn

Jessica Wong

Ji Wu Li

Lin Chu

Lingxiu Mei

Manyu Wang

Mei Sui

Michael Ma

Minhui Lin

Penny Zhang

Philip Onana

Qin Chen

Sai Yu Wu

Shaofeng Lin

Shara Zheng

Shiwen Liu

Tony Wang

Winnie Ah Bogosoff

Yijing Zheng

Yijun Fang

Yun Su

Zhi Yang

 
RA_dividers10.jpg

Hua Zhou
Richmond, BC

Gang Li
Richmond, B

Chooi Khum Leong
Vancouver, BC