February 2019 E. EXCEL Distributor Rank Advancement

RA_dividers2.jpg
 

Our Health Inc.
Woodside, NY

Shuqin Wang
Toronto, ON

 
RA_dividers3.jpg
 

Cham Yung Chan

Chen Yang

George Chen

Han Zhu

Ivy Theresa Casil Sanchez

Jiaqi Chen

Jilei Zhang

Penelope Valdez

Renliang Lin

Shanhe Zhang

Tina Chong

Xingdi Xu

Yaqing Lin

Yibao Zhang

Yong Chen

 
RA_dividers.jpg
 

Cailing Dong

Guifeng Yang

Hui Qing Zeng

Joy Chen

Kelly Chen

Lingchao Liu

Melody Wushuang M Yu

Nova Yniguez-Empederado

Qian F Chen

Qianjin Zheng

Teresa Chen

Tian Jiang

Wei Fen Luo

Xi Ting Lin

Xiaohong Lin

Xue Tan

Yan Chen

Yan Guo

Yang Xu

Yaqing Lin

Yi Feng Liang

Yih-Shyan Liaw

Yujie Zhao

Yun Zheng

Yuying Lin

 
RA_dividers10.jpg
 

Hua Zhou
Richmond, BC

Gang Li
Richmond, BC

Chunxiao Ma
Milton, ON

Hauwan Connie Yeung
Bayside, NY

Jie Yao
Etobicoke, ON

Whitney Quach
Mississauga, ON