August 2018 E. EXCEL Distributor Rank Advancement

 

Hua Deng
Chelmsford, MA 

Lirong Liu
Kennesaw, GA

Ming Yan Zheng
Lexington, KY 

Rong Dan Chen
Flushing, NY 

Xiaofeng Zheng
Suwanee, GA 

 
RA_dividers3.jpg
 

Dorothy Leung

Housheng Sun

Ji Han

Kien Huynh

Mingxue Liu

Momo Meng

Ying Chen

 
RA_dividers.jpg
 

Bifang Zheng

Binyan Zhao

Chairlie Qi

Cuifang Wang

Daphne Yueh Chuan Lee

Guang Hong Chen

Hai Huang

Hai Lin

Haitao Li

Jiayun Wang

Joanna Leung

Linda Ou

Loretta Pun

Melody Tan

Meng Wang

Mengyun Li

Miao Ying Li

Nikki H Chan

Patricia Huynh

Rufino Castro

Shu Juan Li

Shuguo Wang

Vivian Lee

Wen Zheng

Winnie M Kuan

Xiaoxi Zhu

Yi Wu

 
RA_dividers10.jpg
 

Yaomei Liu
Flushing, NY

Suk Lam Chan
Flushing, NY

Jianhua Niu
Mississauga, ON

Renrong Peng
Mississauga, ON