Rank Advancement

JULY 2019 E. EXCEL Distributor Rank Advancement

RA_dividers4.jpg

Mei Zhen Zheng

Melville, NY

RA_dividers2.jpg
 

 
RA_dividers3.jpg
 

Jiandong Zheng

Jin Shuang

Mei Ying Liu

Minhui Lin

Ranbo Sun

Tony Wang

Yazhi Liu

Yueh Hsiang Chen

 
RA_dividers.jpg
 

Bozena Toczek

Danny Vettel

Jihai Sun

Joshua Su

Kai Ling Qiu

Keegan Louie

Kuanjian Zheng

Lan Chen

Linda De Boer

Mielin Ye

Qihang Liu

Qin Lin

Robert Perez

Tela Gao

Tommy Wong

Yali Cai

Yanni Cai

Yuansheng Jin

Yumei Cao

 
RA_dividers10.jpg

Hua Zhou
Richmond, BC

Jin Li
Richmond, BC

Gang Li
Richmond, BC

Lanzhen Zou
Richmond, BC

Lin Zhou
Richmond, BC

Suk Lam Chan
Flushing, NY